Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy

Klasa VIII miała okazję  zapoznać się z zawodem ratownika medycznego oraz rozszerzyć swoje wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu pierwszej pomocy i szeroko pojętego ratownictwa dzięki Grupie Ratowniczo-Medycznej Medicus w osobie Pana Jacka (https://www.facebook.com/GrupaMEDICUS/photos/a.170536729987642/922305764810731/?type=3&theater).