Podchody klasy 4

Nauczycielka matematyki p Reneta zorganizowała dla klasy 4 podchody matematyczne. Zajęcia polegały na tym, aby uczniowie – gracze rozwiązywali przeznaczone dla nich działania mnożenia.  Następnie poruszali się po przestrzeni całego budynku i odszukiwali wskazówki w postaci liter tworzące w końcowym efekcie hasła dotyczące MATEMATYKI – KRÓLOWEJ NAUK.  Dzieci , były tak zaciekawione zabawą , że rzadko kiedy, przysiadając na krzesłach, a częściej zajmując miejsca na podłodze, kucając lub opierając się o ściany rozwiązywały zagadki matematyczne. Ruch oraz zmienne pozycje pomagały im w utrzymaniu balansu między potrzebami ciała, a aktywnością umysłu. Trochę to trwało, ale zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy podchodów.