Lekcja muzealna

Klasy IV, VA i VB wybrały się do Muzeum Narodowego na zorganizowaną lekcję muzealną.

Temat lekcji to „Świat mitów”. Nie można wyobrazić sobie kultury europejskiej bez starożytnej Grecji i Rzymu. Mity antyczne od zawsze były źródłem alegorii i symboli oraz natchnieniem dla twórców dzieł sztuki. Przekonaliśmy się o tym, oglądając dzieła z kolekcji muzealnej. Treści przekazane na lekcji realizują wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej z języka polskiego (odbiór tekstów kultury l.2) oraz wymagania ogólne z historii (I,II,III) i plastyki (I,II,III).