Muzeum Narodowe

W dniu 20 listopada 2019r. uczniowie kl. VII uczestniczyli w lekcji muzealnej pt.” Mit czy dokument? Powstanie styczniowe w sztuce”.  Na podstawie wybranych dzieł polskich malarzy – Artura Grottgera, Jacka Malczewskiego, Stanisława Witkiewicza, Aleksandra Gierymskiego, zastanawiali się, w jaki sposób twórcy interpretowali wydarzenia z 1863 r. Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowe z języka polskiego (odbiór tekstów kultury l.2); wymagania ogólne z historii (I, II ,III); wymagania szczegółowe z historii (XXII) i plastyki (I,II,III).