Wycieczka do Muzeum „Polin”

Klasa IV 13 grudnia 2020r wybrała się na wycieczkę do Muzeum „Polin.” Warsztaty „Spotkanie z kulturą żydowską” dedykowane zostało klasom szkół podstawowych. W czasie warsztatów dowiedzieliśmy się, kim są Żydzi i jakie mają tradycje. Uczniowie mieli okazję zobaczyć i dotknąć przedmiotów związanych z judaizmem takich jak: kipa, świeczniki szabasowe czy tałes. Zobaczyli fragment wystawy stałej z barwnym sklepieniem synagogi, gdzie podzieleni na zespoły rozwiązywali zagadki tematyczne.