Piękna podróż na Niebywalencję.

Klasy  5A, 5B oraz 4 wybrały się do Teatru Buffo na spektakl muzyczny „Piotruś Pan”.  Musical jest nośnikiem niebywałej, pozytywnej  energii. W ofercie kulturalnej dostrzec można deficyt spektakli kierowanych zarówno do bardzo młodego odbiorcy jak i do całej rodziny. Chcąc zapełnić tą lukę Teatr Buffo zaoferował widzom spektakl na najwyższym poziomie, jednocześnie przystępny i mądry. Odbiorcom musicalu jest cała rodziny, od wnuka do babci.