WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/SZKOŁY

OSTATNI DZIEŃ NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DZIECKA DO
PRZEDSZKOLA/SZKOŁY W RAMACH PROWADZONEJ REKRUTACJI
 
DO 20 MARCA BR., DO GODZ. 16.00 można składać lub wysyłać mailem
wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i
klasy pierwszej w szkole podstawowej.
 
Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać
dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
JEŻELI WNIOSEK ZOSTAŁ WYPEŁNIONY do 19 marca br. do godz. 20.00, to
można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się
do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek
„. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego
wyboru lub przesłać mailem
(scan lub zdjęcie).
 
JEŻELI WNIOSEK NIE ZOSTAŁ WYPEŁNIONY w systemie można pobrać druk w
zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i
złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub
zdjęcie).
 
WAŻNE, ABY WNIOSKI ZOSTAŁY PODPISANE PRZEZ RODZICÓW.
 
http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki/22138_ostatni-dzien-na-skladanie-wnioskow-o-przyjecie