Plastyka w domu

Na stronie internetowej naszej szkoły, w zakładce Dla uczniów i w folderze Strefa ucznia znajdują się zdjęcia prac plastycznych wywieszanych w naszej szkole, a realizowanych na zajęciach plastycznych w klasach 0 – 3 i na zajęciach z techniki w klasach 4 – 8. Zachęcamy do ich zobaczenia i być może zainspirowania się, aby razem, w czasie wolnym od nauki wykonać taką pracę plastyczną ze swoimi dziećmi.