Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że została podjęta decyzja o wydłużeniu
rekrutacji do PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH
(OGÓLNODOSTĘPNYCH I INTEGRACYJNYCH) W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH.
Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie
przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru BĘDĄ MOGLI TO
ZROBIĆ W TERMINIE DO 23 KWIETNIA BR.
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie
ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.
Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie
braków we wnioskach już złożonych.
DOKUMENTY MOŻNA PRZESYŁAĆ NA ADRESY MAILOWE PLACÓWKI. NIE TRZEBA
DOSTARCZAĆ ICH OSOBIŚCIE.
RODZICE, KTÓRZY JUŻ ZŁOŻYLI WNIOSKI NIE MUSZĄ PONOWNIE ICH
SKŁADAĆ.