Informacja do rodziców i uczniów kl. VIII wesołowskich SP o rekrutacji do CLXIII LO w Warszawie

Szanowni Rodzice uczniów klas VIII wesołowskich szkół podstawowych.

Dyrekcja i grono pedagogiczne CLXIII Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie Wesołej informuje, że wszystkie informacje o tegorocznym naborze do klas pierwszych znajdują się na stronie startowej naszego liceum http://www.163lo.waw.pl/

Przypominamy, że tymczasowa siedziba szkoły znajduje się w budynku SP385 w Warszawie Wesołej  przy ul. Klimatycznej 1.

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania spotkania informacyjnego zapraszamy Kandydatów i Rodziców Kandydatów do zadawania pytań na drodze mailowej; sekretariat@163lo.waw.pl

Uczniowie naszej szkoły zapraszają do obejrzenia filmu o szkole zrealizowanego z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego i lektury bieżącego numeru „Licealnika”.

Pozdrawiamy serdecznie i życzymy zdrowia.

Społeczność CLXIII LO w Warszawie Wesołej