PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ WSTĘPNIE PLANUJEMY OTWORZYĆ OD 18 MAJA BR.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego związane z funkcjonowaniem

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w trakcie epidemii

COVID-19, przedstawione 30 kwietnia 2020 r. w godzinach popołudniowych,

budzą wątpliwości i wymagają doprecyzowania. W trosce o bezpieczne

warunki opieki i pracy w stołecznych placówkach, samorząd warszawski

musi wspólnie z dyrektorami przedszkoli opracować procedurę i nową

organizację. Jest to m.in. zakup środków ochrony osobistej oraz

ustalenie warunków organizacji pracy przedszkoli (w tym naboru do grup

o zmniejszonej o połowę liczebności).


Rozumiejąc, że w związku z wprowadzeniem II etapu znoszenia

ograniczeń związanych z COVID-19 część z Państwa zobowiązana jest

wrócić do obowiązków zawodowych, zostaną podjęte wszelkie możliwe

działania, aby jak najszybciej, w bezpiecznych warunkach, zapewnić

opiekę najmłodszym warszawiakom.


Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

prowadzonych przez m.st. Warszawę wstępnie planujemy otworzyć od 18

maja br. Termin ten uzależniamy od uzupełnienia wytycznych Głównego

Inspektora Sanitarnego o odpowiedzi na zadane pytania oraz możliwości

dokonania w tak krótkim czasie zakupu środków ochrony osobistej.