Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II.

Zespół Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych OLIMPUS zajmuje się organizacją olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad tematycznych na różnym poziomie zaawansowania dla uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących.

Olimpiady te stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć, stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów, a także są umieszczane w kuratoryjnych wykazach zawodów wiedzy uprawniających do wpisania szczególnego osiągnięcia ucznia na świadectwie szkolnym. Każdy uczestnik, niezależnie od zajętego miejsca, otrzymuje dyplom uznania. Dla najlepszych i laureata przewidziano grawerowane dyplomy oraz atrakcyjne nagrody książkowe.

W dniu 12 maja 2020r. w związku z panująca sytuacją epidemiologiczną Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II odbyła się droga on-line. Uczestnikami olimpiady byli uczniowie naszej szkoły: Marysia, Michał, Emilia i Stasia z klasy 5A, Marysia z klasy 7 oraz Oskar, Jakub i Piotr z klasy 8. Wyniki olimpiady będą znane 18 maja 2020r., ale już teraz dziękujemy wszystkim uczniom SP174 biorącym w udział w tym projekcie. Czekamy na wyniki i trzymamy za nich kciuki. Jak się nie uda, to trudno. Ważne, że chcieli i spróbowali.

Siostra Bernarda

Katarzyna Kalbarczyk