Stypendia m.st Warszawy im. Jana Pawła II

W tym roku już po raz 16. warszawscy uczniowie i studenci mogą się
ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.
 
Program stypendialny jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i
szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.O
stypendium mogą się ubiegać uczniowie i studenci warszawskich
szkół, jeśli:
– osiągają dobre wyniki w nauce,
– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się
w działania społeczne,
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie
przekracza kwoty 1700 zł.
 
Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.
 
Rekrutacja dla uczniów będzie trwała od 26 czerwca do 31 lipca 2020
roku, a dla studentów od 1 września do 10 października 2020 r.
 
Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia
 
Kontakt w sprawie stypendiów:stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22