Organizacja pracy szkoły (ogólne zasady)

 1. Uczniowie przychodzą do szkoły w różnych wyznaczonych godzinach, zgodnie z planem lekcji. Po wejściu do szkoły dezynfekują ręce, personel szkoły kieruje uczniów do szatni, następnie do wyznaczonych sal lekcyjnych:
 2. Uczniowie wchodzą do otwartych sal lekcyjnych, w których są nauczyciele.
 3. W przypadku, gdy sala jest zamknięta uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego na korytarzu.
 4. Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.
 5. Uczniowie uczą się w wyznaczonej Sali. W każdej Sali znajduje się płyn dezynfekujący wraz z instrukcją jego użytkowania. Sale są regularnie wietrzone.
 6. Uczniowie w czasie przerw przebywają w wyznaczonym obszarze, nie stykają się z uczniami z innej klasy.
 7. Nauczyciele I-III w czasie przerw przebywają z klasą.
 8. Uczniowie mają przerwy rotacyjnie.
 9. Po przerwie korytarze są wietrzone przez pracowników obsługi.
 10. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na zewnątrz.
 11. Wejście do szatni przed zajęciami wychowania fizycznego i na salę gimnastyczką odbywać się będą pod nadzorem nauczyciela.
 12. Nauczyciele uczący wychowania fizycznego będą odbierani uczniów przed rozpoczęciem lekcji z sal lekcyjnych.
 13. Obiady wydawane będą turami.
 14. W toaletach umieszczone są instrukcje mycia rąk.
 15. Na tablicach ogłoszeń znajdują się wymagane nr telefonów.
 16. Szkoła posiada nr. telefonów do rodziców. Rodzice zobowiązani są odbierać telefony lub jak najszybciej oddzwonić.
 17. Uczniowie noszą maseczki w częściach wspólnych na terenie szkoły (tj. korytarze, toalety, pomieszczenia administracyjne, szatnie).
 18. Zachęcamy do zapoznania się wytycznymi opracowanymi przez Biuro Edukacji m. st. Warszawa: