Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

  1. Spotkania uczniów z wychowawcami odbywać się będą 1 września 2020 wg poniższego harmonogramu:
  • 8.00 – klasa II a, III a, III b
  • 9.00 – klasa IV a, IV b, V a
  • 10.00 – klasa VI a, VI b, VII a, VIII a
  • 11.00 – klasa I oraz oddział przedszkolny.
  1. Uczniowie będą kierowani do klas przez pracownika szkoły.
  2. Przed wejściem do szkoły uczniowie dezynfekują ręce oraz zakładają maseczki.
  3. Do szkoły wchodzą wyłącznie uczniowie. Wyjątek stanowi klasa I oraz oddział przedszkolny, gdzie dopuszcza się obecność jednego rodzica danego ucznia.
  4. Na spotkaniu z wychowawcą (1 września) rozdane zostaną podręczniki dla uczniów.
  5. Dla chętnych Msza Św. odbędzie się 1 września o godz. 18 w kościele Pw. Św. Jana Pawła II.