Wytyczne dotyczące korzystania z posiłków przygotowywanych na Stołówce w Szkole Podstawowej nr 174 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie

 1. Stołówka szkolna rozpocznie wydawanie posiłków od dnia 2 września 2020
 2. Ze stołówki będą mogli korzystać Uczniowie wg następujących zasad
 • Stołówka zapewni pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek
 • Posiłki spożywane na stołówce szkolnej wg ustalonego harmonogramu
 • Posiłki będą wydawane Uczniom z poszczególnych klas wyłącznie w godzinach wskazanych w harmonogramie
 1. Wydawanie posiłków na stołówce
 • Wszystkie posiłki będą talerzowane (zupa również)
 • Posiłki podawane będą w wielorazowych naczyniach. Naczynia i sztućce myte i wyparzane w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze min. 60°C
 • Sztućce po wyparzeniu, będę kompletowane i pakowane w serwetki – zestaw otrzyma Uczeń wraz z posiłkiem
 • Posiłek będzie wydawany Uczniowi na stanowisku wydawczym, następnie Uczeń powinien udać się do stolika oraz ograniczyć chodzenie po stołówce
 • Pracownicy pionu kuchennego będą pracowali z maseczkach/przyłbicach i rękawiczkach
 • W przerwach pomiędzy wydawaniem posiłków dla poszczególnych grup – blaty stołów oraz poręcze krzeseł będą dezynfekowane
 • Personel kuchenny korzystać z płynów dezynfekujący do czyszczenia powierzchni i sprzętów (po przygotowaniu ostatniego posiłku) oraz opakowań produktów, utrzymując wysoką higienę
 1. Wydawanie posiłków na wynos
 • Odebranie posiłku dla Dziecka (na wynos) będzie możliwe tylko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
 • Odebranie posiłku będzie możliwie o ustalonej porze
 • Posiłki będą wydawane przez korytarz wejścia kuchennego od strony parkingu (od strony Klubu Kościuszkowca)
 • Posiłki będą wydawane będą jedynie w pojemnikach jednorazowych
 1. Osoby zgłaszające się po odbiór posiłku proszone są o zabezpieczenie się w środki ochrony osobistej – zobowiązane są do zasłonięcia ust i nosa
 2. Sklepik szkolny będzie nieczynny do odwołania