Akademia Rodziców i Rad Rodziców

W ramach Akademii Rodziców i Rad Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy dla Państwa zajęcia w obszarach tematycznych: ABC Rady Rodziców, Niezbędnik aktywnego rodzica, Psychoteka, Rodzic 3.0 oraz Rodzic na „6+”.

Seminaria odbywać się będą we wtorki w godzinach 16.30-19.00 w siedzibie WCIES, ul. Stara 4 i w formie zdalnej. Zapisy na stronie: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/Szkolenia-dla-rodzicow-i-przedstawicieli-rad-rodzicow na miesiąc przed szkoleniem.

Zapraszamy na następujące spotkania:

2020 rok

15 września        Rodzic na „6+” –  Każde dziecko jest zdolne – odkrywanie talentów u dzieci. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

22 września        ABC Rady Rodziców – Program wychowawczo-profilaktyczny. Prowadząca:  Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI

29 września        Niezbędnik aktywnego rodzica – Czy niemożliwe jest możliwe  – siła empatii w budowaniu porozumienia i rozwiązywaniu konfliktów w szkole. Prowadząca: Ewa Borgosz koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

06 października     ABC Rady Rodziców –  Podstawowe informacje dot. funkcjonowania Rady Rodziców Prowadzący: Andrzej Pery  ekspert prawa oświatowego

13 października    ABC Rady Rodziców  –  Finanse, komunikacja, sprawozdawczość Rady Rodziców.  Prowadzący: Andrzej Pery, ekspert prawa oświatowego

20 października     Psychoteka – Pomoc pedagogiczno – psychologiczna w szkole, przedszkolu – co każdy rodzic wiedzieć powinien.  Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutta SI

27 października     Niezbędnik aktywnego rodzica – Warszawa Lokalnie. Rada rodziców w placówce oświatowej. Finansowe i poza finansowe możliwości wsparcia działań rad rodziców. Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”

03 listopada       ABC Rady Rodziców – Współpraca Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim – jak Rada Rodziców może wspierać inicjatywy i pomysły uczniów?       Prowadząca: Olga Napiontek, Fundacja „Civis Polonus”

10 listopada       Rodzic na „6+” –  Co rodzice powinni wiedzieć o mózgu?  Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

17 listopada       Psychoteka – Co dla mojego dziecka jest najważniejsze? Integracja sensomotoryczna w praktyce – w domu, w przedszkolu, w szkole. Prowadząca: Elżbieta Konopacka, logopedka, terapeutka SI

24 listopada       Rodzic 3.0 –  Prywatność w sieci – ochrona prywatności własnej i cudzej,  reputacja online, niebezpieczne kontakty, seksting i inne zagrożenia związane z brakiem dbałości o własną prywatność. Prowadząca:  Julia Piechna, ekspertka  Nask

01 grudnia          Niezbędnik aktywnego rodzica –  Razem – uczniowie cudzoziemscy w naszej szkole. Prowadzące: Małgorzata Wysokińska, konsultantka w zakresie wsparcia ucznia cudzoziemskiego WCIES, Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

08 grudnia          Psychoteka – Oswoić ADHD – moje dziecko w szkole i w domu. Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

15 grudnia          Rodzic na „6+” – Efektywne wspieranie dziecka w uczeniu się nie tylko w warunkach nauczania zdalnego. Prowadząca: Ewa Borgosz, koordynatorka do spraw współpracy z rodzicami WCIES

22 grudnia          Rodzic 3.0 – Nadmierne, szkodliwe dla dzieci i młodzieży, korzystanie z  internetu, smartfonów, uzależnienie od gier komputerowych – jak rozpoznać i przeciwdziałać. Prowadząca: Marta Witkowska, NASK

2021 rok

12 stycznia          Psychoteka – Taniec z nieznajomym – dziecko z Zespołem Aspergera w szkole i w domu.   Prowadząca: Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

2 lutego               Psychoteka –  Jak wspomagać dziecko z autyzmem w codziennym funkcjonowaniu? Katarzyna Cichocka-Segiet, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

9 lutego               Psychoteka. Dieta a zachowanie, zaburzenia w odżywianiu.

16 lutego            Psychoteka. Rodzeństwo z ADHD. Prowadząca:   Beata Chrzanowska-Pietraszuk, Uniwersytet dla Rodziców

23 lutego            Rodzic na „6+” – Rodzicu „ogarnij się”, czyli jak porozumieć się z nastolatkiem. Prowadząca: Joanna Szeluga, WCIES

2 marca               Psychoteka – Jak pomóc dziecku opanować stres egzaminacyjny. Prowadząca: Justyna Zaremba, MOP

9 marca               Rodzic 3.0 – Jak i po co tworzyć Domowe Zasady Ekranowe? Prowadzący: Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

16 marca             Psychoteka – Jak rozmawiać z dziećmi o seksualności?      Prowadząca: Patrycja Wonatowska, seksuolożka, terapeutka, edukatorka seksualna

23 marca             Rodzic na „6+” – Jak wspierać nastolatków w kwestii szkoły – nowe perspektywy. Prowadząca: Justyna Zaremba MOP

30 marca             Psychoteka – Planowanie przyszłości edukacyjno – zawodowej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością (m.in. autyzm).       Prowadzący: Leszek Bocheński, Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

13 kwietnia         Psychoteka – Przygotowanie dziecka do szkoły, gotowość dziecka, gotowość szkoły, gotowość rodzica. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

20 kwietnia         Rodzic na „6+” –  Wspieranie dziecka w wyborach szkoły – kompetencje czy zawody? Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES

27 kwietnia         Rodzic na „6+” – Jak zadbać o oczy swoich dzieci? Wzrok w szkole – wyzwanie edukacji XXI wieku. Prowadzący: Mikołaj Markiewicz, Instytut Treningu Terapii i Widzenia

4 maja                 Rodzic 3.0 –  Bezpieczny start – przedszkolaki i nowe technologie (dedykowane rodzicom dzieci w wieku przedszkolnym). Prowadzący:     Łukasz Wojtasik, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

11 maja               Psychoteka – Nastolatek a depresja. Prowadzący: Konrad Ambroziak, Poza Schematami

18 maja               Rodzic na „6+” –  Czy zdolne dziecko to uczeń wzorowy? Jak wspierać zdolne dziecko. Prowadząca: Anna Kałuba-Korczak, Uniwersytet dla Rodziców

25 maja               Rodzic 3.0 – Jak chronić dzieci przed zagrożeniami w sieci (cyberprzemoc, pornografia). Prowadząca: Anna Borkowska, NASK

08 czerwca         Niezbędnik aktywnego rodzica – W poszukiwaniu pomysłów na szkołę – promocja dobrych praktyk. Prowadząca: Ewa Borgosz, WCIES