„CZŁOWIEK ROKU 2019”

Nauczycielka wychowania fizycznego SP 174 mgr Jolanta Ilewicz otrzymała tytuł „Człowiek Roku 2019” w obszarze sportu. „Mam ogromną satysfakcję, że doceniono moją wieloletnią pracę oraz osiągnięcia sportowe naszych uczniów.”

W dniu 18.11.2020r podczas sesji  Rady Dzielnicy Wesoła ogłoszono laureatów „Tytułów i wyróżnień Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy”.

Tytuły i wyróżnienia są wręczane od kilku lat przez Burmistrza Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sportu, opieki i pomocy społecznej oraz promocji i wspierania działań lokalnych. 

Za działalność w 2019 roku przyznano 21 wyróżnień i 7 tytułów :  „Człowiek Roku” lub „Trener Roku”, a także „Animator Roku”, „Człowiek Roku 2019” w obszarze kultury , „Człowiek Roku 2019” w obszarze sportu, Tytuł „Społecznik Roku 2019” oraz „Tytuł Człowieka Roku” w obszarze profilaktyki i spraw społecznych.

Przyznano wyróżnienia w obszarze za wybitne osiągnięcia sportowe, w obszarze promocji dzielnicy Warszawa Wesoła, w obszarze ekologii dzielnicy Wesoła, wyróżnienia specjalne oraz tytuł honorowy „Wybitny Człowiek Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy”.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

A, szczególnie Pani Joli naszemu nauczycielowi i koleżance. Trzymaj tak dalej.