„Pocztówka z Wesołej”

Ideą konkursu było zaprezentowanie ciekawych, bliskich sercu miejsc w dzielnicy, gdzie dzieci uczą się i mieszkają, pobudzenie uczuć patriotyzmu lokalnego, promocja dzielnicy Wesoła. 

W konkursie wzięło udział 5 uczniów z naszej szkoły z klas 0-2. Zdobyliśmy jedno 1miejsce i 4 wyróżnienia.

Klaudia Stołowska wych. świetlicy Sp. 174