Fundacja AT-System Group

Fundacja AT-System Group, pomysłodawca i organizator zbiórki pluszaków rozdawanych przez Państwową Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe dzieciom poszkodowanym podczas zdarzeń drogowych, przesłała oficjalne podziękowania Szkolnemu Kołu Wolontariatu, uczniom, ich rodzicom oraz pracownikom naszej szkoły za udział w akcji Misie Ratownisie.