STRAŻ MIEJSKA NA ZAJĘCIACH Z UCZNIAMI

Jak co roku, zgodnie z planem działań programu wychowawczo – profilaktycznego, w naszej szkole odbywają się zajęcia z pracownikiem Stołecznej Straży Miejskiej Referatu Profilaktyki. Już od wielu lat na zaproszenie pedagoga szkolnego, przyjeżdża do nas niezastąpiona pani Agnieszka Rdzanek z bardzo ważnymi i ciekawymi zajęciami dla uczniów wszystkich klas oraz oddziału przedszkolnego. Tematyka zajęć zawsze dostosowana jest do możliwości uczniów oraz porusza istotne zagadnienia bezpieczeństwa i przestrzegania prawa. Dzieci z zerówki uczyły się „Jak wzywać pomoc”, pierwszaki poznały „Bezpieczną drogę do szkoły” i „Spotkanie z nieznajomym”, klasa druga dowiedziała się „Jak żyć bez przemocy”. Bardzo interesujące zajęcia dla klas trzecich „Przyjaciele zwierząt” poruszające sprawę przemytu egzotycznych zwierząt. Starsi uczniowie poznali „Odpowiedzialność prawną nieletnich” oraz „Wiem-pomagam-ratuję”. Dzięki takim spotkaniom dzieci poszerzają swoją wiedzę oraz uczą się bezpiecznych zachowań i odpowiedzialnej postawy społecznej.

 

Marzena Delak