PIERWSZA POMOC Z MICHAŁEM GUZIKIEM

W czerwcu 2021 roku odwiedził naszą szkołę Michał Guzik, który jest absolwentem szkoły, żołnierzem Obrony Terytorialnej, ratownikiem, społecznikiem – to tylko niektóre z aktywności, które go angażują. Przeprowadził z uczniami klas młodszych zajęcia z pierwszej pomocy. Dzieci z zaangażowaniem przypominały sobie najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy wykonując szereg ćwiczeń. Panu Michałowi serdecznie dziękujemy.

Marzena Delak