PROJEKT FUNDACJI UNIWERSYTET DZIECI – KLASA IB

Uczniowie klasy 1b w roku szkolnym 2021/2022 biorą udział w projekcie Fundacji Uniwersytetu Dzieci pt. Ciekawskie pierwszaki. Jak poznawać świat w klasie?

Uczniowie w ramach realizacji projektu będą rozwijać takie umiejętności jak sprawna komunikacja, praca zespołowa i projektowa, krytyczne myślenie oraz kreatywność. Dzieci mają już za sobą pierwszy temat „Dlaczego każdy z nas jest inny?”. Okazało się, że różnorodność jest ważną wartością a nasze zainteresowania mogą stać się zawodowym wyborem w życiu dorosłym.

 

Marzena Delak