Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy

Klasa VIII miała okazję  zapoznać się z zawodem ratownika medycznego oraz rozszerzyć swoje wiadomości teoretyczne i praktyczne z zakresu pierwszej pomocy i szeroko pojętego ratownictwa dzięki Grupie Ratowniczo-Medycznej Medicus w osobie Pana Jacka (https://www.facebook.com/GrupaMEDICUS/photos/a.170536729987642/922305764810731/?type=3&theater).  

Projekt „Poznajmy się bliżej”

Szkolne Koło Wolontariatu współrealizując   projekt „Poznajmy się bliżej” odwiedziło w dniu 14.06.2019r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących nr 8 im. dr Zofii Galewskiej w Warszawie przy ul. Koźmińskiej 7. Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. „Bajka klasyczna współcześnie”, w którym … Continued