Informacja dotycząca procedur zapewnienia bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej nr 174 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie w sytuacji wystąpienia objawów choroby u dziecka i zakresu danych osobowych uczniów przetwarzanych w związku z realizacją tych procedur

W materiale opisano następujące zagadnienia:• procedury postępowania z uczniem, u którego zauważono niepokojące objawy mogące mieć związek z zarażaniem tzw. koronawirusem,• zasady przetwarzania danych osobowych uczniów, w związku z przeciwdziałaniem pandemii,• zasady postępowania rodziców, które będą pomocne w przeciwdziałaniu pandemii. … Continued

Wytyczne dotyczące korzystania z posiłków przygotowywanych na Stołówce w Szkole Podstawowej nr 174 z oddziałami integracyjnymi w Warszawie

Stołówka szkolna rozpocznie wydawanie posiłków od dnia 2 września 2020 Ze stołówki będą mogli korzystać Uczniowie wg następujących zasad Stołówka zapewni pełne wyżywienie tj. śniadanie, obiad i podwieczorek Posiłki spożywane na stołówce szkolnej wg ustalonego harmonogramu Posiłki będą wydawane Uczniom … Continued