Regulamin korzystania z boiska szkolnego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 174 w okresie pandemii koronawirusa COVID 19 od dnia 14 maja 2020 r. do odwołania.

Każda osoba korzystająca z boiska obowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Administratorem boiska jest Dyrektor Szkoły Boisko będzie udostępniane w godzinach: od poniedziałku do piątku: 17:00 – 22:00 sobota: niedziela: Z każdego boiska korzystać mogą wyłącznie grupy zorganizowane … Continued

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Janie Pawle II.

Zespół Ogólnopolskich Olimpiad Przedmiotowych OLIMPUS zajmuje się organizacją olimpiad przedmiotowych oraz olimpiad tematycznych na różnym poziomie zaawansowania dla uczniów szkół podstawowych i ogólnokształcących. Olimpiady te stanowią cenne rozszerzenie programów nauczania, są urozmaiceniem programu zajęć, stanowią zewnętrzne źródło oceny poziomu wiedzy uczniów, … Continued

PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ M.ST. WARSZAWĘ WSTĘPNIE PLANUJEMY OTWORZYĆ OD 18 MAJA BR.

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego związane z funkcjonowaniem przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w trakcie epidemii COVID-19, przedstawione 30 kwietnia 2020 r. w godzinach popołudniowych, budzą wątpliwości i wymagają doprecyzowania. W trosce o bezpieczne warunki opieki i pracy w stołecznych … Continued

Zacisze sportowe

Na platformie on-line naszej szkoły powstał kanał – ZACISZE SPORTOWE. Inicjatorką tego sportowego zespołu jest p. Jola nauczycielka wychowania fizycznego. Dołączył do niej p.Rafał drugi nauczyciel wychowania fizycznego oraz pomagają w tym projekcie p.Monika z kl.8 i p.Katarzyna z kl.4. … Continued