Kółko matematyczno-przyrodnicze dla uczniów klasy IV (piątek 12.45 – 13.30)

Zajęcia te adresowane są do uczniów klasy IV, którzy interesują się matematyką i pragną poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności. Program zajęć uwzględnia treści obowiązujące w postawie programowej w zakresie rozszerzającym i dopełniającym oraz niektóre treści wykraczające , które mogą być … Continued

Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla uczniów klasy V (czwartek 13.40 – 14.25)

Zajęcia adresowane są do uczniów klasy V mających duże problemy z uczeniem się matematyki. Celem naszych zajęć jest usystematyzowanie wiedzy matematycznej z programu klasy V. Rozwiązując zadania tekstowe uczniowie zwracają zaś szczególną uwagę na: uważne czytanie poleceń, zapisywanie wszystkich obleczeń … Continued