POWTÓRKI MATEMATYCZNE

1.     Klasa VI miała 5 lekcji, po 45 minut każda. Ile czasu upłynęło od rozpoczęcia pierwszej lekcji do końca piątej, jeśli jedna przerwa była 15-minutowa, a pozostałe 10-minutowe? Obliczony czas wyraź w godzinach? 2.     Prostokątna podłoga w klasie ma wymiary … Continued