KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

01.11.2018r. – Dzień Wszystkich Świętych

02.11.2019r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

11.11.2018r. – Święto Niepodległości

15.11.2018r. – Jubileusz  25 – lecia szkoły

18.12.2018r. – Informacja o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania

22 – 31.12.2018r. – Zimowa przerwa świąteczna

24.01.2019r. – Zebrania z rodzicami (zakończenie I semestru)

28.01. -10.02.2019r. – Ferie zimowe

18.04. -23.04.2019r. – Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2019r. – Święto Pracy

02.05.2019r. – Dzień Flago Rzeczpospolitej Polskiej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

03.05.2019r. – Święto Konstytucji Trzeciego Maja

14.05.2019r. – Informacja o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania

13.06.2016r. – Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

20.06.2019r. – Boże Ciało

21.06.2019r. – Zakończenie roku szkolnego