KALENDARZ WYDARZEŃ W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

27.09.2019r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

01.11.2019r. – Dzień Wszystkich Świętych

11.11.2019r. – Święto Niepodległości

23.12 – 31.12.2019r. – Zimowa przerwa świąteczna

2-3.01.2020r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

06.01.2020r. – Święto Trzech Króli

21.01.2020r. – Zebrania z rodzicami (zakończenie I semestru)

10.02. – 23.02.2020r. – Ferie zimowe

09.04. – 14.04.2020r. – Wiosenna przerwa świąteczna

21.04 – 23.04. 2020r.– Egzamin po klasie ósmej

01.05.2020r. – Święto Pracy

02.05.2020r. – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

03.05.2020r. – Święto Konstytucji Trzeciego Maja

15.05.2020r. – Informacja o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania

11.06.2020r. – Boże Ciało

12.06.2020r. – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

16.06.2020r. – Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej

26.06.2020r. – Zakończenie roku szkolnego