Nauczyciel/DzieńA. FlorekW. PokrzywnickaM. DelakM. SetnikowskaM. Dębicka/
B. Szkurłat
Poniedziałek
8.00-8.45sala 11 - 4b,3,2b,
4a pół
8.55-9.40sala 11 – 4b pół, 3,2b
9.50-10.35sala 2/bibl. -3 pół, 2b pół
10.45-11.30
11.40-12.25
12.45-13.30sala 6 -0, 1asala 10 – 4b pół, 1b
13.45-14.30sala 6 -0, 1asala 10 – 1b,4b,sala 8 – 2a pół
14.35-15.20sala 6 -0, 1asala 10 – 1b,4a,4bsala 7 – 2a, 2b pół
15.25-16.10sala 6 -0, 1a, 1bsala 7 – 2a, 2b, 3, 4a, 4b
16.15-17.00sala 6 -0, 1a, 1bsala 7 – 2a, 2b, 3, 4a, 4b
Nauczyciel/DzieńA. FlorekW. PokrzywnickaM. DelakM. SetnikowskaM. Dębicka/
B. Szkurłat
Wtorek
8.00-8.45sala 11 – 1b pół,
2a, 2b, 4b pół
8.55-9.40sala 11 – 2a pół, 2b
9.50-10.35
10.45-11.30
11.40-12.25SG- 3 rel, 4a pół
12.45-13.30bibl -1bbibl – 4a, 4b pół, 3 pół
13.45-14.30sala 6 -0, 1asala 9 – 3, 4a, 4bsala 10 –1b,2a rel.
14.35-15.20sala 6 -0, 1asala 9 – 3, 4a, 4bsala 10 – 1b,
2a pół, 2b rel.
15.25-16.10sala 6 -0, 1a, 1bsala 11 – 2a, 2b,3, 4a, 4b
16.15-17.00sala 6 -0, 1a, 1bsala 11 – 2a, 2b,3, 4a, 4b
Nauczyciel/DzieńA. FlorekW. PokrzywnickaM. DelakM. SetnikowskaM. Dębicka/
B. Szkurłat/
D. Midziak
Środa
8.00-8.45sala 7 - 1b, 2a, 2b rel., 4a, 4b
8.55-9.40sala 2/bibl – 3 pół, 4a pół
9.50-10.35sala 2 -2b pół
10.45-11.30bibl. - 0 rel.
11.40-12.25bibl -2a półbibl. - 4a rel.
12.45-13.30sala 8 - 1b pół,
2a rel.
sala 8 – 3, 4b pół,
13.45-14.308 - 1asala 11 – 3, 4bsala 8 -2b
14.35-15.20sala 6 - 0, 1a, 1bsala 11 – 3, 4bsala 8 – 2a, 2b -
do15:00
15.25-16.10sala 6 - 0, 1a, 1bsala 11 – 2a, 2b, 3, 4a, 4b
16.15-17.00sala 6 - 0, 1a, 1bsala 11 – 2a, 2b, 3, 4a, 4b
Nauczyciel/DzieńA. FlorekW. PokrzywnickaM. DelakM. SetnikowskaM. Dębicka/
B. Szkurłat/
D. Midziak
Czwartek
8.00-8.45sala 7 - 2a, 3 rel., 4a,
8.55-9.40sala 2/bibl. - 3 pół, 4a pół
9.50-10.35
10.45-11.30
11.40-12.25sala 8 - 1a
12.45-13.30sala 9 - 1a
13.45-14.30sala 6 - 0, 1asala 11 – 1b, 3, sala 7 - 2a
14.35-15.20sala 6 - 0, 1asala 11 – 1b, 3, 4a, 4bsala 7 - 2a, 2b
15.25-16.10sala 6 - 0, 1a, 1bsala 11 – 2a, 2b, 3, 4a, 4b
16.15-17.00sala 6 - 0, 1a, 1bsala 11 – 2a, 2b, 3, 4a, 4b
Nauczyciel/DzieńA. FlorekW. PokrzywnickaM. DelakM. SetnikowskaM. Dębicka/
B. Szkurłat/
D. Midziak
Piątek
8.00-8.45sala 10 – 1b, 4a, 4b
8.55-9.40sala 2/bibl. -
1b pół, 4a, 4b
9.50-10.35sala 7 - 4a
10.45-11.30sala 7 – 4a pół
11.40-12.25sala 8 - 1asala 7 – 2a, 2b,
4a rel.
12.45-13.30
sala 6 – 0, 1a
sala 11 - 3sala 7 – 2a, 2b
13.45-14.30sala 6 – 0, 1asala 11 – 1b, 3, sala 7 – 2a, 2b
14.35-15.20sala 6 – 0, 1asala 11 – 1b, 3,
4a pół
15.25-16.10sala 6 - 0, 1a, 1bsala 11 – 2a, 2b, 3, 4a, 4b
16.15-17.00sala 6 - 0, 1a, 1bsala 11 – 2a, 2b, 3, 4a, 4b