NauczycielFunkcja/Stanowisko
Pan Paweł KrajewskiDyrektor Szkoły
Pani Bożena Cegiełkawychowawca oddziału Przedszkolnego
Pani Danuta Midziakwychowawca klasy Ia
Pani Marzena Delakwychowawca klasy Ib
Pani Iwona Falkowskanauczyciel wspomagający klasy Ib
Pani Magdalena Kamińskawychowawca klasy IIa
Pani Ewa Radosznauczyciel wspomagający kl.IIa
Pani Agnieszka Juszyńskawychowawca klasy IIb
Pani Anna Ziętek-Ptaknauczyciel wspomagający klasy IIb
Pani Monika Dębickawychowawca klasy III
Pani Katarzyna Kalbarczyknauczyciel wspomagający kl. III
Pan Marcin Cwalinawychowawca klasy IVa
przedmiot – język angielski
przedmiot - historia
Pani Katarzyna Jeżwychowawca klasy IVa
Pani Jolanta Ilewiczwychowawca klasy IVb
przedmiot – wychowanie fizyczne
wychowawca świetlicy kl. I – III
Pan Grzegorz Kudławychowawca klasy V
przedmiot – matematyka
przedmiot - fizyka
przedmiot – chemia
przedmiot – informatyka
Pani Marta Głodek wychowawca klasy VI
nauczyciel wspomagający
Pani Monika Leśnik wychowawca klasy VII
nauczyciel wspomagający
Pani Bożena Dawiec wychowawca klasy VII
przedmiot – język polski
przedmiot – historia
Pani Joanna Budyńskaprzedmiot – matematyka
przedmiot - przyroda
Pani Barbara Szkurłatpedagog szkolny
Pani Ewa Cybulska logopedia i reedukacja
Pani Wanda Kumorpedagog specjalny,
terapeuta pedagogiczny
Pani Joanna Zdanowiczpsycholog
Pani Agnieszka Żurawskaprzedmiot – wychowanie muzyczne,
przedmiot - plastyka
chór,
Siostra Bernarda
(Małgorzata Pogoda)
przedmiot – religia
Pani Ewa Skolimowskabiblioteka,
wychowawca świetlicy klas 0 – III
Pan Oscar Mazzotti przedmiot – język angielski
Pan Marcin Cwalinaprzedmiot – język angielski
przedmiot - historia
Pani Tamara Wojtyńskaprzedmiot – język francuski
Pani Aleksandra Zapaśnik przedmiot – biologia
przedmiot – technika
Pani Anna Florekwychowawca świetlicy oddziału przedszkolnego,
Pani Wioletta Pokrzywnickawychowawca świetlicy klas I-III